På denna sida presenterar vi olika typer av korsord, flätor, krypton m.m. och deras egenskaper.

bildfl Bildfläta
Kunden bestämmer här vad som skall vara med i flätan. En bild som hör ihop med verksamheten och ett eller fler gömda ord som även de har anknytning till verksamheten. Den absolut vanligaste och mest populära typen av kryss för företags-, kund-, förenings- och personaltidningar.
korsord Korsord
Grunden för allt kryssande. Till skillnad från bildflätan ligger här ledtrådarna separat från krysset med hänvisningar till antingen nummer eller koordinater. Likväl  som på bildflätan kan man ha med bilder i korsordet.
sifferkr Sifferkrypto
Endast en ledtråd, ett ord som ger lösaren några få givna bokstäver. Resten är rent detektivarbete. Likväl  som på bildflätan kan man ha med bilder i sifferkryptot.
sparrad Spärrat korsord
Här finns inga blockerade rutor, orden avgränsas endast av tjockare streck. Precis som på det vanliga korsordet ligger här ledtrådarna separat från krysset med hänvisningar till antingen nummer eller koordinater. Likväl som på bildflätan kan man ha med bilder i det spärrade korsordet.